رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت محیط زیست

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت محیط زیست
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدرس :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مدیریت محیط زیست

1- دوره تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015

2- دوره ممیزی داخلی ISO 14001:2015

3- دوره سرممیزی ISO 14001:2015

4- دوره ارزیابی چرخه حیات LCA

5- دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

دوره های آموزشی مرتبط
دوره مدیریت منابع انسانی
دوره تحول و تکامل مدیریت منابع انسانی
8 ساعت
مهندس آتشکار
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات
ساعت
بازرسی فنی
بازرسی فنی
ساعت
اتمام دوره
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
مدیریت پروژه PMBOK : 2012
ساعت
اتمام دوره
آداب پذیرایی و تشریفات
آداب پذیرایی و تشریفات
ساعت
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
خدمات آموزشی ISO 29990:2010
ساعت
ثبت نام