رفتن به محتوا

دوره آموزشی
مدیریت محیط زیست

خانه » دوره های آموزشی » مدیریت محیط زیست
تاریخ برگزاری :
شیوه برگزاری دوره :
مدت دوره :
شهریه دوره : تومان
مدیریت محیط زیست

1- دوره تشریح الزامات و مستندسازی ISO 14001:2015

2- دوره ممیزی داخلی ISO 14001:2015

3- دوره سرممیزی ISO 14001:2015

4- دوره ارزیابی چرخه حیات LCA

5- دوره شناسایی مخاطرات و جنبه های محیط زیست با استفاده از تکنیک های رایج

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

تکنیک های مصاحبه استخدامی کارآمد

ساعت
سرممیزی ISO 50001:2018

سرممیزی ISO 50001:2018

ساعت
دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

دوره سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ‌ای

ساعت
بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

بازرسی بر مبنای ریسک (RBI )

ساعت
اتمام دوره
طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

طراحی مسیر رشد شغلی کارکنان

ساعت
ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ارزیابی ریسک و شناسایی مخاطرات

ساعت
ثبت نام