رفتن به محتوا

دوره آموزشی
آشنایی با ممیزی سیستم های مدیریتی ISO 19011:2018

خانه » دوره های آموزشی » آشنایی با ممیزی سیستم های مدیریتی ISO 19011:2018
تاریخ برگزاری : 11 بهمن 1401
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : یک روزه
شهریه دوره : 1200000 تومان
Error: the field format must contains "%s".
آشنایی با ممیزی سیستم های مدیریتی ISO 19011:2018

محتوای دوره :

 • آشنایی با تعاریف و اصطلاحات ممیزی
 • آشنایی با اصول ممیزی
 • آشنایی با مدیریت برنامه ممیزی
 • آشنایی با نحوه تدوین اهداف ممیزی
 • شناسایی و ثبت اهداف ممیزی
 • تعیین ارزیابی ریسک ها و فرصت های برنامه ممیزی
 • اصول تدوین برنامه ممیزی
 • شناسایی منابع برنامه ممیزی
 • پایش – بازنگری و بهبود برنامه ممیزی
 • اجرا و هدایت تیم ممیزی ، جمع آوری اطلاعات و روانشناسی ممیزی
 • جمع بندی اطلاعات ، شناخت موارد عدم انطباق  و نگرش به علل ریشه ای عدم انطباق
 • پیگیری عدم انطباق های ممیزی واقدامات اصلاحی
 • ارزیابی صلاحیت ممیزین

مخاطبان : مدیران و کارمندان تمامی سازمان ها – مشاوران و ممیزان سیستم های مدیریتی ایزو و تمامی افراد علاقه مند 

اهداف دوره:  تعیین روش صحیح ممیزی ، کمک گرفتن از افراد خبره و کاربلد ، تشکیل تیم اولیه و تعیین اهداف ممیزی ،

مشخص نمودن عدم انطباق های سیستم ، انجام ممیزی با روش صحیح

دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام