رفتن به محتوا

دوره آموزشی
سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE

خانه » دوره های آموزشی » سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE
تاریخ برگزاری : 26 دی 1401
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : یک روزه
شهریه دوره : 1200000 تومان
Error: the field format must contains "%s".
دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE

محتوای دوره :

 • آشنایی با مفاهیم و واژگان، اصطلاحات و تعاریف در سیستم مدیریت HSE (ایمنی ، بهداشت و محیط زیست)
 • تشریح الزامات یکپارچه مدیریت HSE
 • تعهد و رهبری، خط مشی و اهداف استراتژیک در سیستم های مدیریت HSE
 • سازماندهی و تهیه مستندات در سیستم های مدیریت HSE
 • آشنایی با ساختار سازمان – منابع و مستند سازی از جمله منابع – صلاحیت و ارتباطات
 • آشنایی با HSE   پیمانکاران
 • ارزیابی و مدیریت ریسک شامل شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها
 • آشنایی با طرح ریزی
 • یکپارچگی سرمایه
 • روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
 • مدیریت تغییر و آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 • اجرا، عملیات، بررسی، پایش و ارزیابی عملکرد
 • عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
 • گزارش رویدادها و پیگیری رویدادها
 • آشنایی با عدم انطباق ، اقدامات اصلاحی و ممیزی داخلی
 • آشنایی با بازنگری مدیریت و بهبود مداوم در  استاندارد HSE
دوره های آموزشی مرتبط
اتمام دوره
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
اتمام دوره
دوره آموزشی مبانی ممیزی داخلی براساس ISO 19011:2018

مبانی ممیزی داخلی براساس  ISO 19011:2018

یک روزه ساعت
دوره آموزشی بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

بهبود نگرش در صنایع غذایی با رویکرد استاندارد ملی و بین‌المللی

یک روزه ساعت
آسیب شناسی منابع انسانی

آسیب شناسی منابع انسانی

یک روزه ساعت
سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

سرممیزی سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015

یک روزه ساعت
ایمنی در انبارها

ایمنی در انبارها

یک روزه ساعت
ثبت نام