رفتن به محتوا

دوره آموزشی
دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE

خانه » دوره های آموزشی » دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE
تاریخ برگزاری : 25 و 26 مهر 1402
شیوه برگزاری دوره :
آنلاین
مدت دوره : دو روزه
شهریه دوره : 2300000 تومان
دوره آموزشی سیستم مدیریت ایمنی،بهداشت و محیط زیست HSE

محتوای دوره :

 • آشنایی با مفاهیم و واژگان، اصطلاحات و تعاریف در سیستم مدیریت HSE (ایمنی ، بهداشت و محیط زیست)
 • تشریح الزامات یکپارچه مدیریت HSE
 • تعهد و رهبری، خط مشی و اهداف استراتژیک در سیستم های مدیریت HSE
 • سازماندهی و تهیه مستندات در سیستم های مدیریت HSE
 • آشنایی با ساختار سازمان – منابع و مستند سازی از جمله منابع – صلاحیت و ارتباطات
 • آشنایی با HSE   پیمانکاران
 • ارزیابی و مدیریت ریسک شامل شناسایی خطرات، ارزیابی ریسک و تعیین کنترل ها
 • آشنایی با طرح ریزی
 • یکپارچگی سرمایه
 • روش های اجرایی و دستورالعمل های کاری
 • مدیریت تغییر و آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری
 • اجرا، عملیات، بررسی، پایش و ارزیابی عملکرد
 • عدم انطباق و اقدامات اصلاحی
 • گزارش رویدادها و پیگیری رویدادها
 • آشنایی با عدم انطباق ، اقدامات اصلاحی و ممیزی داخلی
 • آشنایی با بازنگری مدیریت و بهبود مداوم در  استاندارد HSE
دوره های آموزشی مرتبط
دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 2015 png_jpeg

تشریح الزامات سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015

دو روزه ساعت
دوره آموزشی تشریح الزامات، مستندسازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش ISO 10015:2019

تشریح الزامات استاندارد مدیریت موثر فرایند آموزشی ISO 10015:2019

یک روزه ساعت
Untitled-36

آشنایی با الزامات استاندارد ISO 45001 : 2018

دو روزه ساعت
دوره آموزشی آشنایی با ارزش گذاری برند ISO 10668 2010

آشنایی با  ارزشگذاری برند ISO 10668:2010

یک روزه ساعت
Untitled-18

تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018

دو روزه ساعت
دوره آموزشی تشریح الزامات مدیریت دانش ISO 30401:2018

دوره آموزشی تشریح الزامات سیستم مدیریت دانش ISO 30401:2018

یک روزه ساعت
ثبت نام