مراحل انتشار استانداردهای ایزوReviewed by مدیریت سایت on May 8Rating:

مراحل انتشار استانداردهای ایزو

از نحوه فرآیند تدوین استاندارد های بین المللی توسط سایت ایزو چه قدر می دانید ؟

فرآیند استانداردی که توسط ISO / IEC منتشر می‌شود، آخرین مرحله یک فرآیند طولانی است که معمولاً با پیشنهاد کار جدید در یک کمیته آغاز می‌شود. در اینجا برخی کلمات اختصاری برای علامت‌گذاری یک استاندارد با وضعیت آن آورده شده‌است:

:PWI بخش کار مقدماتی
NP یا :NWIP – پیشنهاد جدید / پیشنهاد کار جدید
:AWI مورد کار جدید تصویب شده
WD : پیش نویس کاری
: CD پیش نویس کمیته
: FCD پیش نویس کمیته نهایی
:DIS پیش نویس استاندارد بین المللی
FDIS : استاندارد بین المللی نهایی
:PRF اثبات استاندارد جدید بین المللی
:IS استاندارد بین المللی
اختصارات استفاده شده برای اصلاحات:
NP Amd :اصلاحیه جدید پیشنهاد
:AWI Amd تصویب اصلاحیه جدید مقاله
WD Amd :اصلاح پیش نویس کار
CD Amd / PDAmd :اصلاحیه پیش نویس کمیته / اصلاح پیشنهاد پیشنهادی
FPDAmd / DAM (DAmd) :نهایی پیشنهادی اصلاحیه / پیش نویس اصلاحیه
:FDAM (FDAmd) اصلاحیه طرح نهایی
:PRF Amd به عنوان مثال، ISO 12639: 2004 / PRF Amd 1
AMD :اصلاحیه

 

سایر اختصارات:

:TR گزارش فنی به عنوان مثال، ISO / IEC TR 19791: 2006)
:DTR پیش نویس گزارش فنی به عنوان مثال، ISO / IEC DTR 19791
:TS مشخصات فنی به عنوان مثال، ISO / TS 16949: 2009
:DTS پیش نویس مشخصات فنی به عنوان مثال، ISO / DTS 11602-1
:PAS مشخصات عمومی موجود
:TTA ارزیابی روند فناوری به عنوان مثال، ISO / TTA 1: 1994)
: IWA توافقنامه کارگاه بین المللی به عنوان مثال، IWA 1: 2005)
Cor – Corrigendum Technical (e.g.، ISO / IEC 13818-1: 2007 / Cor 1: 2008
راهنمای – راهنمایی به کمیته های فنی برای تهیه استانداردها

استانداردهای بین المللی توسط کمیته های فنی ISO (TC) و کمیته های فرعی (SC) توسط یک فرایند با شش مرحله انجام می شود:

مرحله 1: مرحله پیشنهاد
مرحله 2: مرحله آماده سازی
مرحله 3: مرحله کمیته
مرحله 4: مرحله تحقیق
مرحله 5: مرحله تصویب
مرحله 6: مرحله نشر

منبع : سایت ایزو

گردآوری و ترجمه : الهه تقی زاده بهجتی