رفتن به محتوا

تفاهم نامه همکاری – آموزشی

خانه » وبلاگ » تفاهم نامه همکاری – آموزشی
تفاهم نامه همکاری – آموزشی

تفاهم نامه همکاری آموزشی، یکی از مهمترین قراردادهایی است که بین دو یا چند سازمان آموزشی امضا می‌شود. این تفاهم نامه، نه‌تنها به توسعه دوره‌های آموزشی، بلکه به ارتقای سطح دانش و تخصص اساتید و دانشجویان نیز کمک می‌کند. تفاهم نامه همکاری آموزشی می‌تواند به تبادل منابع، تجربیات، دانش و فرهنگ بین سازمان‌های آموزشی کمک و نقش مهمی در پیشرفت جامعه به‌واسطه انواع آکادمی آموزشی ایفا کند. در این میان، اهمیت این تفاهم‌نامه‌ها برای دانش‌آموزان و دانشجویان بسیار بیشتر از بقیه است، چراکه آن‌ها با توجه به این تفاهم‌نامه‌ها می‌توانند موفقیت‌های بیشتری در حوزه تحصیلی خود داشته باشند. در ادامه کیو سی بی درباره این تفاهم‌نامه، نمونه آن و جزئیاتش صحبت کرده است.

تفاهم نامه همکاری آموزشی چیست؟

تفاهم نامه همکاری آموزشی یک قرارداد رسمی است که بین دو یا چند سازمان، موسسه آموزشی یا دانشگاه منعقد می‌شود تا برای همکاری در زمینه آموزش و پژوهش در حوزه‌های مختلف از جمله تحقیقات علمی، تبادل دانش، پروژه‌های مشترک، تدریس دروس و برگزاری کارگاه‌ها و کنفرانس‌ها همکاری کنند.

این تفاهم نامه‌ها معمولاً برای یک دوره زمانی مشخص به امضا می‌رسند و شرایط و قوانین هر دو سازمان را در خصوص همکاری مشخص می‌کنند. مواردی که در تفاهم نامه همکاری آموزشی قرار می‌گیرند می‌توانند شامل تعیین مسئولیت‌ها، تخصیص منابع، تعیین حقوق و مزایا، ارزیابی عملکرد و مذاکرات برای تمدید تفاهم نامه باشند.

تفاهم نامه‌های همکاری آموزشی می‌توانند در حوزه‌های مختلفی از جمله آموزش پزشکی، پزشکی دندانپزشکی، مهندسی، علوم، هنر، ورزش و … منعقد شوند. این تفاهم‌نامه‌ها می‌توانند به عنوان یک موقعیت مستقل یا به همراه تفاهم‌نامه‌های دیگری، مانند تفاهم نامه همکاری تحقیقاتی، تفاهم نامه همکاری صنعتی و … منعقد شوند.

نمونه تفاهم نامه همکاری آموزشی

این یک نمونه ساده از یک تفاهم نامه همکاری آموزشی بین دو دانشگاه است:

تفاهم نامه همکاری آموزشی

بین دانشگاه X و دانشگاه Y                                                                         تاریخ dd/mm/yyyy

این تفاهم نامه در راستای توسعه همکاری‌های آموزشی بین دانشگاه X و دانشگاه Y به منظور تحقق اهداف مشترک و پیشرفت علمی و فرهنگی در سطح بین‌المللی منعقد می‌شود.

موضوع تفاهم نامه:

بیانیه همکاری میان دانشگاه X و دانشگاه Y با هدف توسعه علمی و پژوهشی، تحقیقات دانشجویی، تبادل دانش، تدریس دروس و کارگاه‌ها و برگزاری کنفرانس‌ها و همچنین برنامه‌های مشترک دیگر.

تعهدات دانشگاه X:

 • توسعه همکاری در زمینه تحقیقات دانشجویی و انجام پروژه‌های مشترک با دانشگاه Y
 • تدریس دروس مرتبط با تخصص‌های دانشگاه Y توسط اساتید دانشگاه X
 • ارائه امکانات فرهنگی و اقامتی به دانشجویان دانشگاه Y که برای شرکت در برنامه‌های مشترک به دانشگاه X می‌آیند.
 • تبادل اطلاعات و دانش با دانشگاه Y

تعهدات دانشگاه Y:

 • توسعه همکاری در زمینه تحقیقات دانشجویی و انجام پروژه‌های مشترک با دانشگاه X
 • تدریس دروس مرتبط با تخصص‌های دانشگاه X توسط اساتید دانشگاه Y
 • ارائه امکانات فرهنگی و اقامتی به دانشجویان دانشگاه X که برای شرکت در برنامه‌های مشترک به دانشگاه Y می‌آیند.
 • تبادل اطلاعات و دانش با دانشگاه X

مدت زمان تفاهم‌نامه:

این تفاهم نامه به مدت دو سال و به صورت خودکار تمدید خواهد شد، مگر اینکه توسط یکی از طرفین با اطلاع قبلی کتباً لغو شود.

امضا:

دانشگاه X                                              ………………………….. دانشگاه  Y …………………………………..

در تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی باید چه مواردی را در نظر گرفت؟

در تنظیم تفاهم‌نامه همکاری آموزشی باید موارد زیر را در نظر گرفت:

 • هدف‌های همکاری: توضیح هدف‌های همکاری و مسیر توسعه تحقیقات و آموزش.
 • نحوه همکاری: شرح تفصیلی از نحوه همکاری در برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی.
 • منابع مالی: تعیین منابع مالی و سهم هر شرکت در تامین هزینه‌های همکاری.
 • مدت زمان همکاری: تعیین مدت زمان همکاری و شرایط تمدید آن.
 • حقوق مالکیت فکری: تعیین حقوق مالکیت فکری و توسعه تکنولوژی‌های جدید.
 • روش‌های انتقال دانش: تعیین روش‌های انتقال دانش و تکنولوژی‌های جدید به صنعت.
 • ارزیابی و ارزش‌گذاری: تعیین روش‌های ارزیابی و ارزش‌گذاری برای برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی.
 • حفاظت از اطلاعات: تعیین روش‌های حفاظت از اطلاعات محرمانه و حقوقی هر شرکت.
 • انتشار نتایج: تعیین روش‌های انتشار نتایج تحقیقات و آموزش‌های انجام شده.
 • شرایط پایان: تعیین شرایط پایان همکاری و تعهدات بعد از پایان همکاری.

تمام این موارد جزئیاتی دارند که در ادامه به برخی از این جزئیات در هر مورد خواهیم پرداخت.

در بحث منابع مالی در تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی باید چه مسائلی را طرح کرد؟

در بحث منابع مالی در تنظیم تفاهم‌نامه همکاری آموزشی باید مسائل زیر را طرح کرد:

 • تعهدات مالی هر شرکت: تعیین میزان سهم هر شرکت در تامین هزینه‌های همکاری.
 • مسئولیت هزینه‌های اجرایی: تعیین مسئولیت هزینه‌های اجرایی برنامه‌های آموزشی و تحقیقاتی.
 • تعهدات پرداخت: تعیین زمان و میزان پرداخت هزینه‌های همکاری توسط هر شرکت.
 • تعیین مبالغ حقوق و دستمزد: تعیین مبالغ حقوق و دستمزد برای اعضای پروژه و استادان آموزشی.
 • ایجاد صندوق مشترک: تعیین شرایط ایجاد صندوق مشترک برای پرداخت هزینه‌های پروژه.
 • حقوق مالکیت: تعیین حقوق مالکیت فکری و درآمد حاصل از تجاری‌سازی فناوری‌های تولید شده.
 • ارزش‌گذاری: تعیین مبالغ ارزش‌گذاری برای فناوری‌های جدید و تعیین سهم هر شرکت در درآمد حاصل از تجاری‌سازی آن‌ها.

همچنین تعیین تعهدات هر شرکت پس از پایان پروژه، از جمله تعهدات در خصوص پشتیبانی فنی و اداری از دیگر مواردی است که باید در نظر بگیرید.

در بحث حقوق مالکیت فکری در تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی باید چه مسائلی را طرح کرد؟

در بحث حقوق مالکیت فکری در تنظیم تفاهم ‌نامه همکاری آموزشی باید مسائل زیر را طرح کرد:

 • تعیین مالکیت فکری: تعیین حقوق مالکیت فکری برای تکنولوژی‌ها، اختراعات و نتایج تحقیقات.
 • حقوق مالکیت فکری در دوره پروژه: تعیین حقوق مالکیت فکری در طول دوره پروژه و نحوه استفاده از آن‌ها.
 • حقوق مالکیت فکری پس از پایان پروژه: تعیین حقوق مالکیت فکری پس از پایان پروژه و نحوه استفاده از آن‌ها.
 • تعهدات در خصوص تجاری‌سازی: تعیین تعهدات هر شرکت در خصوص تجاری‌سازی فناوری‌های تولید شده.
 • تعهدات در خصوص انتشار نتایج: تعیین تعهدات هر شرکت در خصوص انتشار نتایج تحقیقات و فناوری‌های تولید شده.

دقت بسیاری داشته باشید به تعیین تعهدات هر شرکت پس از پایان پروژه، از جمله تعهدات در خصوص پشتیبانی فنی و اداری.

در بحث روش‌های انتقال دانش در تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی باید چه مسائلی را طرح کرد؟

در بحث روش‌های انتقال دانش در تنظیم تفاهم ‌نامه همکاری آموزشی باید مسائل زیر را طرح کرد:

 • روش‌های انتقال دانش: معرفی و تعریف روش‌های انتقال دانش، از جمله کارگاه‌های آموزشی، همایش‌ها، کلاس‌های آنلاین و مشاوره.
 • تعیین دوره‌های آموزشی: تعیین دوره‌های آموزشی مورد نیاز با توجه به نیازهای شرکت‌ها و دانشگاه‌ها.
 • تعیین اهداف آموزشی: تعیین اهداف آموزشی هر دوره آموزشی و تعیین محتوا و موضوعات مورد نیاز.
 • تعیین مدت زمان دوره‌های آموزشی: تعیین مدت زمان دوره‌های آموزشی و تعیین جزئیات زمانبندی.
 • تعیین مدرسین و مشاوران: تعیین مدرسین و مشاوران مورد نیاز برای دوره‌های آموزشی و تعیین مسئولیت‌های آن‌ها.
 • ارزشیابی دوره‌های آموزشی: تعیین روش‌های ارزشیابی دوره‌های آموزشی و تعیین معیارهای ارزیابی.
 • تعهدات شرکت‌ها و دانشگاه‌ها: تعیین تعهدات شرکت‌ها و دانشگاه‌ها در خصوص انجام دوره‌های آموزشی و انتقال دانش.

روش‌های انتقال دانش شامل موضوعات زیر است:

 • کارگاه‌های آموزشی: برگزاری کارگاه‌هایی با محوریت آموزش مهارت‌های عملی و تجربی به شرکت‌ها و دانشجویان.
 • همایش‌ها: برگزاری همایش‌هایی با موضوعات مرتبط با دانش و فناوری.
 • کلاس‌های آنلاین: برگزاری کلاس‌های آنلاین با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف.
 • مشاوره: ارائه مشاوره تخصصی در زمینه‌های مختلف به شرکت‌ها و دانشجویان.
 • کتاب‌ها و منابع آموزشی: ارائه کتاب‌ها و منابع آموزشی در زمینه‌های مختلف به شرکت‌ها و دانشجویان.

شما کدام روش را ترجیح می‌دهید؟

حفاظت از اطلاعات در تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی چه جایگاهی دارد؟ جزئیات آن چیست؟

حفاظت از اطلاعات در تنظیم تفاهم‌نامه همکاری آموزشی جایگاه بسیار مهمی دارد. در این بخش از تفاهم‌نامه باید جزئیات زیر را ذکر کرد:

 • محدوده حفاظت اطلاعات: تعیین محدوده اطلاعاتی که باید مورد حفاظت قرار گیرند.
 • نحوه حفاظت اطلاعات: تعیین نحوه‌هایی که باید برای حفاظت از اطلاعات استفاده شود، از جمله رمزنگاری، دسترسی محدود و ذخیره‌سازی در محیط‌های امن.
 • مسئولیت حفاظت اطلاعات: تعیین مسئولیت شرکت‌ها و دانشگاه‌ها در خصوص حفاظت از اطلاعات و نحوه مدیریت اطلاعات.
 • محدودیت دسترسی: تعیین محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات، از جمله محدودیت دسترسی به اطلاعات توسط کارکنان و پرسنل خارجی.
 • محرمانگی و عدم افشا: تعیین تعهدات شرکت‌ها و دانشگاه‌ها در خصوص حفظ محرمانگی اطلاعات و عدم افشای آن‌ها به شخص یا سازمان دیگر.

تعیین تعهدات هر شرکت پس از پایان پروژه، از جمله تعهدات در خصوص حفظ اطلاعات و عدم استفاده از آن‌ها، در نهایت از مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام دهید.

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه و صنعت و بازار چگونه می‌توانند سبب کاربردی‌شدن دانش شود؟

تفاهم نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه و صنعت، بازار یا به طور کلی حوزه‌های تجاری می‌تواند باعث کاربردی‌شدن دانش در حوزه صنایع شود، زیرا با همکاری دانشگاه و صنعت، امکان توسعه دوره‌های آموزشی با محتوای عملی و کاربردی برای دانشجویان، اساتید دانشگاه و همچنین مدیران و کارکنان صنایع وجود دارد. همچنین، این همکاری می‌تواند باعث تحقیقات مشترک بین دانشگاه و صنعت شود و نتایج این تحقیقات می‌تواند در حوزه صنایعْ کاربرد داشته باشد. به طور کلی، همکاری بین دانشگاه و صنعت می‌تواند به کاربردی‌شدن دانش و تحقیقات در حوزه صنایع کمک کند. در ادامه به چند نمونه معروف اشاره کرده‌ایم:

 • تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه کالیفرنیا و شرکت فناوری گوگل: این تفاهم‌نامه به منظور توسعه تحقیقات و آموزش در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، مهندسی، داده‌کاوی، نرم‌افزار و سیستم‌های اطلاعاتی امضا شده است.
 • تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه ماساچوست و شرکت بویینگ: این تفاهم‌نامه به منظور توسعه تحقیقات و آموزش در حوزه‌هایی مانند مهندسی هوافضا، مهندسی مواد و مهندسی الکترونیک امضا شده است.
 • تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه کمبریج و شرکت مایکروسافت: این تفاهم‌نامه به منظور توسعه تحقیقات و آموزش در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی، رمزنگاری، امنیت سایبری و تکنولوژی‌های بلوک‌چین امضا شده است.
 • تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه استنفورد و شرکت اپل: این تفاهم‌نامه به منظور توسعه تحقیقات و آموزش در حوزه‌هایی مانند فناوری‌های موبایل، هوش مصنوعی، سیستم‌های اطلاعاتی و نرم‌افزار امضا شده است.
 • تفاهم‌نامه همکاری آموزشی بین دانشگاه هاروارد و شرکت فیسبوک: این تفاهم‌نامه به منظور توسعه تحقیقات و آموزش در حوزه‌هایی مانند خدمات ابری، امنیت سایبری، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های دیجیتال امضا شده است.

شما هم نمونه مدنظرتان را به این لیست اضافه کنید.

چه ایزوها، گواهینامه‌ها یا استانداردهایی در ارتباط با تفاهم نامه همکاری آموزشی وجود دارد؟

در زمینه تفاهم نامه‌ همکاری آموزشی، گواهینامه‌ها، استانداردها و ایزوهای زیر می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند:

 • استاندارد ISO 29990:2010 – مدیریت کیفیت آموزشی: این استاندارد مربوط به مدیریت کیفیت آموزشی است و شامل الزاماتی است که برای ارائه خدمات آموزشی باید رعایت شود. این استاندارد شامل مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های آموزشی است.
 • استاندارد ISO 21001:2018 – مدیریت کیفیت آموزشی و آموزش سازمانی: این استاندارد برای تضمین کیفیت آموزش و آموزش سازمانی تهیه شده است. این استاندارد شامل الزاماتی است که برای مدیریت آموزش و آموزش سازمانی باید رعایت شود.
 • استاندارد ISO 10015:1999 – راهنمایی برای مدیریت آموزش و توسعه: این استاندارد، راهنمایی برای مدیریت آموزش و توسعه است که شامل خط‌مشی‌ها و رویه‌هایی برای مدیریت آموزش و توسعه در سازمان‌ها می‌شود. این استاندارد شامل الزاماتی است که برای برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های آموزشی باید رعایت شود.
 • استاندارد ISO 29993:2017 – خدمات آموزشی خارج از محیط آموزشگاهی: این استاندارد، مربوط به خدمات آموزشی خارج از محیط آموزشگاهی است و شامل الزاماتی است که برای ارائه خدمات آموزشی خارج از محیط آموزشگاهی باید رعایت شود.
 • گواهینامه مدیریت آموزش و توسعه (CMD) – مدیریت آموزش و توسعه سازمانی: این گواهینامه مربوط به مدیریت آموزش و توسعه سازمانی است و توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعطا می‌شود. این گواهینامه شامل مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های آموزشی و توسعه سازمانی است.
 • استاندارد ANSI/ASTM E2659-18 – استاندارد مشترک مدیریت آموزش و سرمایه انسانی: این استاندارد، استاندارد مشترکی برای مدیریت آموزش و سرمایه انسانی است که در آن الزاماتی برای طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های آموزشی باید رعایت شود.
 • گواهینامه مدیریت کیفیت آموزشی (CQMA) – مدیریت کیفیت آموزش و پژوهش: این گواهینامه، مربوط به مدیریت کیفیت آموزش و پژوهش است و توسط سازمان ملی استاندارد ایران اعطا می‌شود. این گواهینامه، شامل مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه‌های کیفیت آموزش و پژوهش است که به منظور بهبود کیفیت خدمات آموزشی و پژوهشی ارائه می‌شود.

تمام این استانداردها می‌توانند به شما در تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی کمک کنند.

حرف آخر؛ در تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی کدام موارد و بندهای حقوقی را باید گنجاند؟

در تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی باید به موارد و بندهای حقوقی زیر توجه شود:

 • موضوع تفاهم نامه: تعریف دقیق از موضوع همکاری و هدف آن.
 • حقوق و وظایف طرفین: تعیین حقوق و وظایف هر یک از طرفین در قرارداد.
 • مدت زمان همکاری: تعیین مدت زمان همکاری و شرایط تمدید قرارداد.
 • مراحل اجرایی همکاری: شرایط اجرایی همکاری، شامل مراحل و فعالیت‌های آن.
 • مالیات: تعیین شرایط مربوط به پرداخت مالیات و مسئولیت هر طرف در این زمینه.
 • حق مالکیت فکری: تعیین حقوق مالکیت فکری و نحوه استفاده از آن در هنگام همکاری.
 • مسئولیت متقابل: تعیین مسئولیت هر طرف در قبال خسارت‌های ناشی از همکاری.
 • قوانین و مقررات: تعیین قوانین و مقررات مربوط به همکاری، شامل قوانین کار و قوانین محلی.
 • پایان و فسخ قرارداد: شرایط پایان و فسخ قرارداد و شرایط توافق برای پایان همکاری.
 • صلاحیت دادگاه: تعیین صلاحیت دادگاه در صورت بروز اختلافات.

در تفاهم‌نامه خود از کارشناسان حقوقی کمک بگیرید.

سوالات متداول:

تفاهم نامه همکاری آموزشی چیست؟

تفاهم نامه همکاری آموزشی، قراردادی است که بین دو یا چند نهاد آموزشی به منظور ارتقاء سطح آموزشی، توسعه تحقیقات و همکاری در زمینه‌های دیگر منعقد می‌شود.

چه مواردی در تفاهم نامه همکاری آموزشی قرار می‌گیرد؟

در تفاهم نامه همکاری آموزشی، مواردی مانند محدوده همکاری، حقوق و وظایف طرفین، مدت زمان همکاری، مراحل اجرایی همکاری، حق مالکیت فکری، قوانین و مقررات، پایان و فسخ قرارداد و صلاحیت دادگاه قرار می‌گیرند.

چگونه می‌توان تفاهم نامه همکاری آموزشی را تنظیم کرد؟

برای تنظیم تفاهم نامه همکاری آموزشی، باید با طرف دیگر تماس گرفته و شروط و مقررات همکاری را تعیین کرد. پس از این کار، می‌توان تفاهم نامه را در قالب یک سند رسمی به صورت کتبی یا الکترونیکی تهیه کرد.

سئوتایتل:

تفاهم نامه همکاری آموزشی؛ ارائه نمونه+نکاتی که باید در نظر بگیرید | کیو سی بی

متادیسکریپشن:

تفاهم نامه همکاری آموزشی چیست؟ در هر بخش آن باید چه نکاتی را رعایت کرد؟ نمونه‌های موفق آن چه بوده است؟ کیو سی بی به این سوالات پاسخ می‌دهد.

به این مطلب امتیاز دهید
qcb_power_user

qcb_power_user

Leave a Replay

بدون دیدگاه، دیدگاه خود را در زیر اضافه کنید!


افزودن دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

درباره ما

شرکت Q.C.B ITALIA، یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده گواهینامه‌های بین‌المللی از ایتالیا است. این شرکت با شعار کمک به مشتریان برای افزایش بهره‌وری و با استفاده از سیستم‌های مدیریتی، فعالیت‌های مختلفی در جهت ارائه گواهینامه‌های ایزو در بخش‌های مختلف صنعتی و خدماتی انجام می‌دهد.

آخرین مطالب

برای دریافت خبرنامه QCB ایمیل خود را وارد کنید.