ممیزی سیستم های مدیریتی (ممیز خود را ممیزی کنید)  :شرکت X  در زمینه  پروژه های نفت و گاز و پتروشیمی  به صورت  EPC فعالیت می کند.

هنگام ممیزی سوابق ارزیابی تامین کنندگان  ،  ممیز مشاهده می کند که ارزیابی اولیه و ارزیابی عملکرد دوره ای با استفاده از پارامترهای مشابه انجام شده است .

ممیزی سیستم های مدیریتی

نظر ممیز حرفه ای : ( خانم ممیزی راد ) :

 

استاندارد سیستم مدیریت کیفیت جهت نظارت و کنترل بر تامین کننده الزام نموده که تامین کنندگان در مراحل مختلف بر پایه توانایی هایشان باید مورد ارزیابی قرار گیرند.

 

چون شرکت در مرحله انتخاب تامین کننده  ، پارامترهای مناسبی را جهت ارزیابی در نظر گرفته و فقط در تعیین پارامترهای مرحله ارزیابی عملکرد  ، اشتباه داشته  ، بنابراین جهت اصلاح پارامترهای این مرحله یک توصیه ثبت می شود.

 

 

 

ممیزی سیستم های مدیریتی

نظر ممیز غیر حرفه ای : ( آقای آشفته ):

این مورد از نظر من یک عدم انطباق جزئی می باشد.

ممیزی شونده : آقای آشفته طبق استاندارد این موضوع طرح ریزی و اجرا شده . بنابراین نمی تواند عدم انطباق باشد.

آقای آشفته : چون پارامترها به اشتباه تعیین شده  ، من فرض می کنم که اصلا وجود ندارد .

ممیزی شونده : برخی از پارامترهای ارزیابی عملکرد و ارزیابی اولیه  ،   دقیقا مشابه هم هستند. مانند کیفیت  ،   قیمت  ،   رعایت استانداردها  ،   تحویل به موقع و ….

 

 

بنابراین نمی شود فرض کرد که اصلا وجود ندارد .

 

 

آیا این نظر شخصی شماست یا الزامات استاندارده؟

 

 

نتیجه گیری :

ممیز حرفه ای با در نظر گرفتن فرصت بهبود سیستم های مدیریتی  ،   یک توصیه ثبت کرده ولی ممیز غیر حرفه ای بدون در نظر گرفتن توضیحات ممیزی شونده  ،    بند ۸-۴ استاندارد را به اشتباه تفسیر شخصی کرده است.

 

 

پس ممیزی خانم ممیزی راد بر اساس معیارهای ممیزی به صورت حرفه ای انجام شده است.

https://www.instagram.com/tv/CEznoobDHn8/?igshid=10pfvt48fsix8

 

شعار ثابت هفته : با استفاده از تجارب  QCB ITALIA  ،  ممیز حرفه ای شوید.

 

ممیزی سیستم های مدیریتی

راهکارهای ایجاد ارزش افزوده از طریق :

 

ممیزی داخلی :

 • تعلیم و تربیت پرسنل سازمان به عنوان ممیز داخلی

 • برنامه ریزی ، آماده سازی  ،   اجرا و پیگیری اثربخش ممیزی های داخلی

 

ممیزی خارجی :

 • تمرکز بر ارزیابی و انتخاب CB های معتبر

 • نظارت بر نحوه ممیزی حرفه ای CB منتخب

چگونگی اجرای راهکارهای ایجاد ارزش افزوده از طریق :

ممیزی داخلی :

 • استفاده از خدمات تخصصی و آموزش های کاربردی

 • تعلیم کاربردی و عملی ممیزی  ، از طریق حضور ممیزان حرفه ای خارجی در ممیزی های داخلی

ممیزی خارجی :

 • بررسی سوابق اعتباربخشی AB ، CB  و نمایندگی CB از طریق :

 • اعتبار عضویت AB در سایت رسمی IAF

 • اعتباربخشی CB در سایت رسمی AB

 • اعتباربخشی نمایندگی CB در ایران و تاییدیه AB در سایت رسمی CB

هدف از ممیزی سیستم های مدیریتی چیست؟

با توجه به نوع ممیزی ، اهداف هر ممیزی به شرح ذیل می باشد:

ممیزی داخلی :

 • شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان

 • تعیین میزان انحراف از معیارهای استاندارد

 • ارزیابی کلی سیستم قبل از ممیزی خارجی

ممیزی داخلی توسط پرسنل تائید صلاحیت شده سازمان انجام می شود.

ممیزی خارجی :

۱-تعیین میزان انطباق با الزامات استاندارد درخواست شده

۲-ایجاد ارزش افزوده و کمک به بهبود در سازمان

۳- ثبت و صدور گواهی نامه

ممیزی خارجی باید توسط CB های معتبر و مورد تائید صورت پذیرد.

شعار ثابت هفته : با استفاده از تجارب  QCB ITALIA  ،  ممیز حرفه ای شوید.

CB های معتبر را چگونه بشناسیم:

۱-دارای شخصیت حقوقی هستند.

۲- سیستم ISO/IEC 17021  را پیاده سازی و اجرا نموده اند.

۳- توسط یک AB ارزیابی و تایید صلاحیت دریافت نموده اند.

۴- قابلیت ردیابی سوابق اعتباربخشی آن ها در سایت AB و IAF

۵- دارای تیم ممیزی حرفه ای با سابقه کار مرتبط می باشند.

چگونه صلاحیت ممیز حرفه ای تایید می گردد ؟

 • داشتن تحصیلات مناسب و تجربه مرتبط کاری

 • اخذ گواهینامه بین المللی سرممیزی

 • حضور در چند جلسه ممیزی خارجی به عنوان کارآموز

 • گذراندن مراحل تائید صلاحیت ممیز بر اساس الزامات AB و IAF

 • دریافت تائیدیه سرممیز در اولین جلسه ممیزی مبنی بر داشتن تخصص مناسب و مهارت های ممیزی